บริการทำลายเอกสาร มีกี่แบบ

เนื่องจากปัจจุบัน เอกสารสำนักงาน เอกสารทางการค้า เอกสารทางบัญชี ต้องมีการเก็บรักษาเพื่อรอการตรวจสอบทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานภายในองค์กรนั้นเอง ทำให้เอกสารเหล่านี้สะสมเพิ่มมากขึ้นทุกปีจนยากแก่การนำเอกสารไปทำลายเอกสาร อาจเนื่องมาจากหน่วยงานหรือองค์กรไม่มีพื้นที่ในการทำลายเอกสาร ไม่มีบุคคลากรในการขนย้ายเอกสารไปทำลาย ไม่มีเครื่องจักรสำหรับย่อยบดทำลายเอกสาร และไม่มีเวลาในการทำลายเอกสารทั้งหมดเหล่านั้น 

วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการทำลายเอกสารเหล่านี้คือการใช้บริการบริษัทรับทำลายเอกสาร ซึ่งผู้ที่รับทำลายเอกสารก็จะมีหลายแบบ ทั้งแบบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำลายเอกสาร แบบทำลายเอกสารฟรี  มาดูกันว่าผู้ให้บริการทำลายเอกสารมีกี่แบบ

  1. ผู้ให้บริการทำลายเอกสารหลายย่อยขนาดเล็ก ผู้ให้บริการทำลายเอกสารขนาดเล็กแบบนี้ก็ได้แก่ คนเก็บของเก่าหรือที่เรียกว่าซาเล็งนั้นเอง การบริการทำลายเอกสารแบบนี้ จะทำได้น้อยเนื่องจากขนาดการบรรทุก คนขนย้ายเอกสาร (คือคนขับซาเล็ง) มีน้อย บุคลากรในองค์กรอาจต้องเสียเวลามาช่วยในการขนย้ายเอกสารให้ และใช้เวลาในการทำงานมาก จึงไม่เหมาะกับหน่วยงานที่มีเอกสารที่รอทำลายเอกสารจำนวนมาก
  2. ผู้ให้บริการทำลายเอกสารนอกสถานที่ รถย่อยทำลายเอกสารเคลื่อนที่แบบมีค่าใช้จ่าย โดยผู้รับทำลายเอกสารแบบนี้จะนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องย่อยทำลายกระดาษเข้าไปบริการทำลายเอกสารถึงหน่วยงาน มีพนักงานบริการขนเอกสารมาทำลายเอกสาร แต่ข้อเสียของผู้ให้บริการทำลายเอกสารแบบนี้คือ ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของเอกสารที่นำเอกสารมาทำลาย) ต้องเสียเงิน มีค่าใช้จ่ายให้แก่ รถย่อยทำลายเอกสารและพนักงานขนย้ายเอกสารมาทำลาย และมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณเอกสาร (กระดาษ) ที่นำเข้าเครื่องย่อยทำลายเอกสารเคลื่อนที่ทำได้น้อย และใช้ระยะเวลานาน และหากหน่วยงานมีพื้นที่จำกัดในการจอดรถย่อยทำลายเอกสารก็จะทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการทำลายเอกสารมากขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริการทำลายเอกสารแบบรถเคลื่อนที่ จะมากน้อยขึ้นกับจำนวนเอกสาร ระยะทางที่ตั้งหน่วยงาน ความยากง่ายในการขนย้ายเอกสาร (เช่นที่เก็บเอกสารอยู่ชั้น 15 ก็ยากแก่การขนย้ายลงมาย่อยทำลายเอกสาร)
  3. ผู้ให้บริการทำลายเอกสาร แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการรับทำลายเอกสารที่ดีและง่ายสะดวกที่สุด เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น การให้บริการทำลายเอกสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ จะมีข้อจำกัดอยู่ข้อเดียว คือจำนวนเอกสารที่ต้องการนำมาทำลายเอกสาร จะต้องมีจำนวนมากกว่า 1.5 ตัน ขึ้นไป (หรือประมาณ 80 กล่องลังเบียร์) ผู้ให้บริการทำลายเอกสารแบบนี้จึงจะรับให้บริการ การทำลายเอกสารแบบนี้ บริษัทรับทำลายเอกสารจะเตรียมทุกอย่างให้เพียงพอต่อเอกสารที่ต้องการทำลาย ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก (ส่วนใหญ่จะใช้รถกระบะหลังคาสูง) และพนักงานขนย้ายเอกสาร จากนั้นจะนำเอาเอกสารทั้งหมดเข้าไปย่อยทำลายเอกสารที่โรงงาน ข้อดีของผู้ให้บริการทำลายเอกสารแบบนี้ คือ สะดวก เตรียมทุกอย่างให้ทั้งรถบรรทุกและพนักงานขนย้าย ทำงานรวดเร็ว และที่สำคัญคือทำลายเอกสารฟรี

จากผู้ให้บริการทำลายเอกสารทั้ง 3 แบบ ดังที่กล่าวมานั้น สุดท้ายแล้วเอกสารทุกอย่างกระดาษทุกแผ่นก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

ติดต่อ Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร มาตรฐานสากล
รับทำลายเอกสารนอกสถานที่ ทำลายเอกสารฟรี