ทำไมต้องเลือกรับบริการทำลายเอกสารกับเรา
PAPERS-RECYCLE


ติดตามเราที่ Page Facebook


ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers-Recycle
รับทำลายเอกสาร ฟรี!

บริการทำลายเอกสารเก่าเก็บทุกชนิด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำลายเอกสารมากกว่า 10 ปี Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร ทำลายกระดาษ รับย่อยกระดาษ ที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท ห้างร้าน องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำลายเอกสารสำคัญ อาทิ ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารฝ่ายขาย ทำลายกระดาษรายงานฝ่ายผลิต ทำลายเอกสารทางการเงิน รับทำลายเอกสารประวัติทางการแพทย์ บริการทำลายเอกสารเก่าเก็บทางราชการ ทำลายเอกสารข้อสอบเก่าของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย บริการทำลายเอกสารความลับทุกชนิด

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญทุกชนิด เพียงแค่แจ้งจำนวนเอกสารที่ต้องการทำลาย และสถานที่จัดเก็บเอกสาร เรามีบริการรถบรรทุกเข้าไปรับเอกสารถึงที่หน่วยงานของท่าน พร้อมทีมพนักงานขนย้ายเอกสารที่จะดำเนินการให้ทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนบริการให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

เอกสารทุกแผ่น จะนำเข้าไปทำลายที่โรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษ ซึ่งมีระบบการทำงานและควบคุมโดยทีมเจ้าหน้าที่ของ SCG Paper (กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย) แล้วนำไปต้มทำลาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100%

เอกสารทุกแผ่น จะนำเข้าทำลายเอกสารที่โรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษ แล้วทำการย่อยทำลายกระดาษด้วยเครื่องจักรย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ ที่สามารถทำลายเอกสารและย่อยทำลายกระดาษได้จำนวนมากต่อครั้ง แล้วนำเข้าโรงงานรีไซเคิล SCG Paper (กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย) ทำการหลอมด้วยอุณหภูมิสูง ต้ม ทำลายเอกสารจนเปื่อย เพื่อนำเยื่อกระดาษเข้าสู่กระบวนการ Recycle ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษใหม่อื่นๆต่อไป ตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การทำลายเอกสารสำคัญทุกแผ่น จะถูกควบคุมตั้งแต่การเข้าไปรับเอกสาร การขนส่ง การทำลายเอกสาร และการรีไซเคิล มีการควบคุมความลับเอกสารของลูกค้าไม่ให้รั่วไหล มั่นใจได้ 100% และลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน (ลูกค้าสามารถเข้ามาชมการย่อยทำลายเอกสารที่โรงงานย่อยอัดกระดาษของเราได้)

หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานทุกขั้นตอน Papers-Recycle จะออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) รูปถ่าย และคลิป VDO การทำงาน ส่งกลับไปให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และยืนยันว่าเอกสารของลูกค้าทุกแผ่นได้ถูกทำลายและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเรียบร้อยแล้ว และมั่นใจได้ว่าเอกสารจากหน่วยงานของท่านจะเป็นความลับตลอดไป


Papers-Recycle บริการทำลายเอกสาร
ขั้นตอนการทำลายเอกสาร

เมื่อไรถึงทำลายเอกสารได้

ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นเวลา 5 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ต้องตรวจสอบบัญชี ซึ่งหน่วยงานราชการมีอำนาจให้เก็บเอกสารต่อไปเกินกว่า 5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี ดังนั้นจึงสามารถนำเอกสารทางบัญชี เอกสารสำคัญ เอกสารเก่าเก็บทุกชนิดมาทำลายเอกสารได้ เมื่อเก็บไว้ครบ 5 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ

Papers-Recycle รับทำลายเอกสารนอกสถานที่
 Clip วีดีโอการทำลายเอกสารด้วยเครื่องจักรย่อยทำลายกระดาษ


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา
รักเรา รักษ์โลก

รู้หรือไม่ เราใช้กระดาษปีละเท่าไร

คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการใช้กระดาษของคนไทย เท่ากับว่าทุกๆ นาที ต้นไม้ 126 ต้นจะถูกโค่นลงเพื่อนำไปผลิตกระดาษ ในกระบวนการผลิตกระดาษใหม่ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น ใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้น้ำถึง 31,500 ลิตร และมีการปล่อยคลอรีน (Chlorine) ที่ใช้ในการฟอกขาวกระดาษซึ่งเป็นของเสียกว่า 7 กิโลกรัม นั่นหมายความว่าในกระบวนการผลิตกระดาษเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยเรา จะต้องตัดต้นไม้ถึงปีละประมาณ 60 ล้านต้น

แต่การผลิตกระดาษจากกระบวนรีไซเคิลนั้น จะนำเอากระดาษเก่าและเอกสารเก่าที่รอการทำลายเอกสารมาผลิตเป็นกระดาษใหม่ โดยสามารถลดขั้นตอนและพลังงานในกระบวนการผลิตลง ซึ่งการผลิตกระดาษรีไซเคิล 1,000 กิโลกรัม จากเศษกระดาษเก่าและการย่อยทำลายกระดาษเก่า จะช่วยลดการตัดต้นไม้ 17 ต้น ลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ถึง 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งการนำกระดาษเก่าที่ใช้แล้วและเอกสารเก่าเก็บที่รอการทำลายเอกสาร มาหมุนเวียนผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นทางเลือกที่ดีทีุ่สดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการตัดต้นไม้ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยของเสีย และลดภาวะโลกร้อน การรวบรวมเอกสารเก่าเก็บต่างๆ จากบริษัท ห้างร้าน โรงงาน หน่วยงานราชการ ที่มีเอกสารเก่าที่รอการทำลายเอกสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการนำเอกสารเก่าเหล่านี้ไปย่อยทำลายด้วยระบบย่อยทำลายเอกสาร แล้วนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกระดาษใหม่หรือผลิตภัณฑ์จากกระดาษใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดการนำเข้ากระดาษ เกิดประโยชน์แก่องค์กร (การจัดการ 5ส.) และอย่างยิ่งคือการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป