ขั้นตอนการรับบริการทำลายเอกสาร

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้ให้บริการทำลายเอกสารฟรี ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารความลับ ทำลายเอกสารเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด เรามีทีมงานรถบรรทุกและทีมพนักงานขนย้ายจำนวนมาก ที่จะเข้าไปบริการรับเอกสารถึงที่หน่วยงานของลูกค้า โดยเอกสารทุกกล่อง กระดาษทุกแผ่น จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและย่อยอัดทำลายเอกสาร ที่โรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบการทำงานและควบคุมโดยทีมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท SCG Packaging และนำไปต้มทำลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% ตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
“PAPERS RECYCLE ศูนย์บริการทำลายเอกสาร มาตรฐานสากล รับเอกสารถึงที่ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”
PAPERS RECYCLE รับทำลายเอกสารฟรี
ขั้นตอนการทำลายเอกสาร
AGCทำลายเอกสาร2021 (24)
ติดต่อศูนย์บริการทำลายเอกสารฟรี PAPERS RECYCLE เพื่อขอรับบริการทำลายเอกสาร โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
  • จำนวนเอกสารที่ต้องการทำลาย โดยถ่ายรูปกองเอกสารที่จะทำลาย (รูปมุมกว้าง หลายๆมุม) หรือจำนวนกล่องเอกสาร (หากสามารถนับจำนวนเบื้องต้นได้) และส่งรูปถ่ายมาให้ PAPERS RECYCLE เพื่อประเมินจำนวน ก่อนวางแผนการดำเนินงานต่อไป
  • สถานที่ตั้งที่จัดเก็บเอกสาร คลังหรือโกดังจัดเก็บเอกสาร (แผนที่ หรือแชร์โลเคชั่นตำแหน่งที่ตั้ง)
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการขนย้ายเอกสาร เอกสารจัดเก็บอยู่ชั้นอะไร การขนย้ายทำอย่างไร เช่นเก็บชั้นล่างสามารถนำขึ้นรถบรรทุกได้เลย ชั้นบนขนย้ายทางลิฟต์ขนของ ลิฟต์ทั่วไป หรือทางบันได
  • ชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน / บริษัท, ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อประสานงาน
  • วันและเวลา นัดหมายที่ลูกค้าสะดวก เพื่อให้ PAPERS RECYCLE เข้าไปรับเอกสาร
  • ลูกค้าสามารถแจ้งรายะเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการทำลายมาได้ที่  Line ID, E-mail, โทรศัพท์
เมื่อได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว PAPERS RECYCLE จะทำการประเมินจำนวนเอกสาร และวางแผนรูปแบบการเข้าไปรับเอกสาร การจัดเตรียมจำนวนรถบรรทุก และพนักงานขนย้ายเอกสารให้เพียงพอต่อปริมาณเอกสารของลูกค้า และจะแจ้งกำหนดการ วันและเวลา ในการเข้าไปรับขนย้ายเอกสารให้ลูกค้ารับทราบต่อไป
AGCทำลายเอกสาร2021-(52)
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)
PAPERS RECYCLE นำรถบรรทุกกระบะหลังคาสูง (มีการคลุมผ้าใบและตาข่ายปิดมิดชิด) และทีมพนักงานขนย้ายเอกสาร เข้าไปรับเอกสารถึงสถานที่จัดเก็บเอกสารของลูกค้า ตามวันและเวลา ที่ได้นัดหมายไว้ โดยการขนย้ายเอกสารจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
AGCทำลายเอกสาร2021-(53)
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)
นำเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยงานของท่าน มาทำการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่กระดาษออกจากเอกสาร อาทิ คลิปหนีบกระดาษ ห่วงเข้าเล่ม แฟ้มพลาสติก แฟ้มแขวน ปกหุ้มหนังสือพลาสติก จากนั้นทำการแยกเอกสารทั้งหมดออกเป็น กระดาษขาว และกระดาษสี ตามข้อกำหนดการรีไซเคิล ตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยอัดทำลายเอกสารต่อไป
AGCทำลายเอกสาร2021 (25)
ติดต่อศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE รับทำลายเอกสาร เพื่อการรีไซเคิล 100%
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)
นำกระดาษที่ผ่านกระบวนการคัดแยก เข้าโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษโดยเครื่องจักรย่อยอัดทำลายกระดาษระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีกำลังการบดอัดทำลายกระดาษได้จำนวนมาก เครื่องจักรย่อยอัดทำลายเอกสารจะทำการย่อยอัดทำลายเอกสารทุกชิ้น ย่อยอัดทำลายกระดาษทุกแผ่น บดและอัดทำลายเอกสารทั้งหมดจนเป็นก้อนกระดาษขนาดประมาณ 2.0 ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักประมาณ 1,200-1,400 กิโลกรัม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% ต่อไป
AGCทำลายเอกสาร2021-(54)
คลิปวีดีโอตัวอย่าง การนำเอกสารเข้าโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
PAPERS RECYCLE ศูนย์บริการทำลายเอกสาร มาตรฐานสากล
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)
นำก้อนกระดาษทั้งหมดจากโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยโรงงานรีไซเคิลกระดาษกลุ่มบริษัท SCG Packaging ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบการรีไซเคิลมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษทุกกล่อง เอกสารทุกแผ่น จะถูกย่อยทำลายอีกครั้งด้วยการ ปั่น ต้ม หลอมทำลายเอกสารที่อุณหภูมิสูง ทำความสะอาดละลายหมึกพิมพ์ ฟอกสี จนกระทั้งได้เยื่อกระดาษใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป เช่น กระดาษสำหรับงานพิมพ์ กระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ กล่องพัสดุ กล่องสินค้า กระดาษชำระ เป็นต้น
AGCทำลายเอกสาร2021-(55)
หลังจากการดำเนินการทำลายเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะทำการออกจดหมาย หนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) ภาพถ่าย คลิปวิดีโอการดำเนินงาน ส่งให้ลูกค้าเป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าเอกสารทุกอย่างและกระดาษทุกแผ่นจากหน่วยงานของลูกค้า ได้ผ่านกระบวนการย่อยทำลายเอกสาร ด้วยมาตรฐานการควบคุมความเอกสารให้เป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% เรียบร้อยแล้ว
AGCทำลายเอกสาร2021 (17)
ติดต่อศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE
บริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)