ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers-Recycle รับทำลายเอกสารฟรี ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารความลับ ย่อยทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารเอกสารทุกชนิด มีรถบรรทุกและพนักงานขนย้ายเอกสารไปบริการถึงที่หน่วยงานลูกค้า นำเอกสารทั้งหมดเข้าโรงงานทำลายเอกสาร ย่อยทำลาย บดและอัดเป็นก้อน แล้วนำไปต้มและหลอมทำลายเอกสารทุกแผ่น ต้มทำลายกระดาษทุกแผ่น เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% โดยโรงงานรีไซเคิลกระดาษขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร มาตรฐานสากล รับทำลายเอกสารนอกสถานที่…ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

Papers-Recycle รับทำลายเอกสารฟรี
ขั้นตอนการทำลายเอกสาร
ทำลายกระดาษ-1


ติดต่อ Papers-Recycle เพื่อขอรับบริการทำลายเอกสาร โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนเอกสารที่ต้องการทำลาย ที่ตั้งสถานที่จัดเก็บเอกสาร

  • รูปถ่าย จำนวนเอกสาร หรือจำนวนกล่องเอกสาร (หากสามารถนับจำนวนเบื้องต้นได้) หรือส่งรูปถ่ายมาให้เราประเมินจำนวนก่อนได้
  • ที่อยู่สถานที่จัดเก็บเอกสาร แผนที่ของบริษัทหรือคลังจัดเก็บเอกสาร
  • ที่ตั้งห้องจัดเก็บเอกสาร อยู่ชั้นไหน การขนย้ายเอกสารต้องขึ้นลงบันได ใช้ลิฟต์ขนของ หรือใช่รถยก forklift ยกมาให้
  • สถานที่และตำแหน่งที่จอดรถบรรทุกสำหรับขนย้ายเอกสาร
  • วันและเวลา ที่ลูกค้าสะดวก เพื่อให้ Papers Recycle เข้าไปรับเอกสาร

เมื่อได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว Papers Recycle จะทำการประเมินจำนวนเอกสาร เพื่อจัดเตรียมจำนวนรถขนย้ายเอกสาร และพนักงานขนย้ายเอกสารให้เพียงพอต่อปริมาณเอกสารของลูกค้า (การขนย้ายเอกสารจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน) และจะแจ้งกำหนดการวันและเวลา ในการเข้ามารับขนย้ายเอกสารให้ลูกค้ารับทราบ

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

ติดต่อ Papers-Recycle บริการทำลายเอกสารฟรี
ทำลายกระดาษ-2


Papers-Recycle นำรถกระบะหลังคาสูงสำหรับบรรทุกเอกสาร และพนักงานขนย้ายเอกสาร เข้าไปรับเอกสารถึงสถานที่จัดเก็บเอกสารของลูกค้า ตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

ติดต่อ Papers-Recycle บริการทำลายเอกสารฟรี
ทำลายกระดาษ-2


นำเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยงานของท่าน มาทำการแยกวัสดุที่ไม่ใช่กระดาษออกจากเอกสาร อาทิ คลิปหนีบกระดาษ ห่วงเข้าเล่ม แฟ้มพลาสติก แฟ้มแขวน ปกหุ้มหนังสือพลาสติก จากนั้นทำการแยกเอกสารทั้งหมดออกเป็น กระดาษขาวและกระดาษสี ตามระบบมาตรฐานเพื่อการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% ต่อไป

ทำลายกระดาษ-7


นำเอกสารทั้งหมดเข้าโรงงานย่อยอัดทำลายเอกสาร โดยกระดาษทั้งหมดที่ผ่านการคัดแยกเรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าเครื่องจักรย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ ที่มีกำลังการบดอัดทำลายเอกสารได้จำนวนมาก เครื่องจักรย่อยอัดทำลายเอกสารจะทำการย่อยอัดทำลายเอกสารทุกชิ้น ย่อยอัดทำลายกระดาษทุกแผ่น บดและอัดทำลายเอกสารทั้งหมดจนเป็นก้อนกระดาษขนาดประมาณ 2.5 ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักประมาณ 1,200-1,400 กิโลกรัม แล้วนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร มาตรฐานสากล
การนำเอกสารเข้าโรงงานย่อย บดและอัดทำลายเอกสาร ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ทำลายกระดาษ-2


นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านการย่อยทำลายเอกสารจากโรงงานย่อยบดและอัดกระดาษ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยโรงงานรีไซเคิลกระดาษกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG Paper) ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบการรีไซเคิลมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้อนกระดาษทุกอัน เอกสารทุกแผ่นจะถูกทำลายด้วยการ ต้ม หลอมทำลายเอกสารที่อุณหภูมิสูง แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป


หลังจากการดำเนินการทำลายเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว Papers-Recycle จะทำการออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) พร้อมภาพถ่ายและ CD คลิปวิดีโอ การทำลายเอกสารส่งให้ลูกค้าเป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าเอกสารทุกอย่างและกระดาษทุกแผ่นจากหน่วยงานของลูกค้า ได้ผ่านกระบวนการย่อยทำลายเอกสาร ด้วยมาตรฐานควบคุมความเอกสารให้เป็นความลับ และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% เรียบร้อยแล้ว

ทำลายกระดาษ-11


ติดต่อ Papers-Recycle เพื่อรับบริการทำลายเอกสาร
ทำลายกระดาษ-2

ทำลายกระดาษ-12