ลูกค้าของเรา

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใคร่ขอขอบคุณ องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน สายการบิน ธนาคาร สถาบันการเงิน นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานประกอบการต่างๆ กว่า 1,000 องค์กร และท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจการบริการทำลายเอกสารของเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอกสารเก่าหมดอายุ มาร่วมทำลายเพื่อการรีไซเคิล 100% กับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับโอกาสจากท่านเพื่อให้บริการทำลายเอกสารในครั้งต่อๆไป
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)
ตัวอย่างลูกค้า (บางส่วน) ที่รับบริการทำลายเอกสารของเรา
14Rev-1
AGCทำลายเอกสาร2021 (18)