ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งจากองค์กรขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานศาลตุลาการ โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ธนาคาร มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มอบความไว้วางใจให้ Papers Recycle เป็นผู้ดำเนินการย่อยทำลายเอกสารสำคัญ อาทิ ทำลายเอกสารทางบัญชี ย่อยทำลายเอกสารการเงิน ทำลายเอกสารเวชระเบียน ทำลายเอกสารราชการที่หมดอายุ ย่อยทำลายเอกสารข้อสอบเก่า ทำลายกระดาษสื่อการเรียนการสอนเก่า และย่อยทำลายเอกสารความลับเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด
เอกสารทุกกล่อง กระดาษทุกแผ่น จากหน่วยงานของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ 100% และไม่มีการนำออกไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น โดยจะนำเอกสารทั้งหมดเข้าย่อยอัดทำลายด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ แล้วนำไปต้มทำลายเพื่อการรีไซเคิล 100% เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไปเท่านั้น
ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอกสารเก่าหมดอายุ มาร่วมทำลายเพื่อการรีไซเคิล 100% กับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับโอกาสจากท่านเพื่อให้บริการทำลายเอกสารในครั้งต่อๆไป

ท่านสามารถติดตามผลงานการบริการทำลายเอกสารของเราได้ที่


ตัวอย่างลูกค้า (บางส่วน) ที่รับบริการทำลายเอกสารของเรา