ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน นิคมอุตาสหกรรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเงิน ธนาคาร และองค์กรต่างๆ ที่มอบความไว้วางใจในการนำเอกสารสำคัญ เอกสารทางบัญชี เอกสารสารทางการเงิน เอกสารทางการแพทย์ ข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเอกสารเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด มาทำลายเอกสารกับเรา

เอกสารทุกแผ่น กระดาษทุกชิ้น จากหน่วยงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 100% และไม่มีการนำออกไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น โดยจะนำเอกสารทั้งหมดเข้าย่อยอัดทำลายเอกสารด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สามารถย่อยอัดทำลายกระดาษได้จำนวนมากต่อครั้ง แล้วนำไปต้มทำลายเพื่อการรีไซเคิล 100% เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอกสารเก่าหมดอายุมาทำลายเพื่อการรีไซเคิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับโอกาสจากท่านเพื่อให้บริการทำลายเอกสารในครั้งต่อๆไป

ทำลายกระดาษ-2

สามารถติดตามบริการทำลายเอกสารของเราได้ที่

ติดตามเราที่ Page Facebook

ตัวอย่างลูกค้า (บางส่วน) ที่รับบริการทำลายเอกสารของเรา

ติดตามผลงานการทำลายเอกสารของเรา

ติดต่อขอรับบริการทำลายเอกสารฟรี