Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ห้างร้าน องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำลายเอกสารสำคัญ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์การบริการทำลายเอกสารมากกว่า 10 ปี Papers-Recycle รับทำลายเอกสารทุกชนิด รับย่อยทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารสำคัญ ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารเก่าเก็บและทำลายเอกสารหมดอายุทุกชนิด

Papers-Recycle บริการเข้าไปรับเอกสารถึงที่หน่วยงานคลังจัดเก็บเอกสารของลูกค้า มีบริการรถบรรทุกและทีมงานขนย้ายเอกสารจำนวนมาก มีโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ สามารถรองรับการย่อยทำลายกระดาษได้จำนวนมากต่อวัน เอกสารทั้งหมดจะถูกนำไปต้มทำลายกระดาษที่อุณหภูมิสูง ด้วยระบบต้มทำลายเอกสารจนเปื่อยยุ่ย (THERMOMECHANICAL AND RECYCLED PULP MIX) และรีไซเคิลจนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ 100% ตามระบบมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานรีไซเคิลกระดาษ SCG Paper กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เอกสารทุกแผ่นจะถูกควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเข้าไปรับเอกสาร และต้องต้มทำลายกระดาษทุกแผ่น มีการถ่ายรูป ถ่ายคลิป VDO การทำงาน และมีการออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) ส่งให้เป็นหลักฐาน และรับประกันได้ว่าเอกสารสำคัญของท่านจะเป็นความลับตลอดไป เอกสารไม่รั่วไหล มั่นใจได้ เป็นความลับ 100%

Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร รับย่อยทำลายกระดาษ รับทำลายเอกสารเก่าเก็บทุกชนิด เพื่อการรีไซเคิล 100% รับเอกสารถึงที่ บริการฟรีทุกขั้นตอน

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเรา…Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร มาตรฐานสากล”

Papers-Recycle บริการทำลายเอกสาร รับย่อยทำลายกระดาษทุกชนิด
ทำไม? ต้องนำเอกสารเก่าเก็บมาทำลายเอกสารด้วยการรีไซเคิล 100%

เนื่องจากการดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการใช้กระดาษและเอกสารจำนวนมากในการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ซึ่งเอกสารเก่าเก็บต่างๆ ที่หมดอายุการใช้งานแล้วนั้น จะถูกเก็บสะสมไว้เป็นระยะเวลานานและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนยากต่อการบริหารจัดการ และไม่รู้ว่าจะทำลายเอกสารอย่างไร และที่ไหนมีบริการทำลายเอกสาร

 • การทำลายเอกสารกับ Papers-Recycle เพื่อการ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย สำหรับกิจกรรม 5ส. ในหน่วยงานของท่าน เป็นการเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เพิ่มขึ้น และบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารสำหรับรองรับเอกสารชุดใหม่ๆที่ต้องนำมาเก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบ (ตามระบบตรวจสอบภายในหน่วยงานและกรมสรรพากร) ก่อนนำไปทำลายเอกสารในอนาคต
 • การย่อยทำลายกระดาษกับ Papers-Recycle เพื่อเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว ลดการสูญเสียเวลาทำงานของพนักงานในหน่วยงานของท่าน เนื่องจากเรามีบริการรถบรรทุกและทีมงานขนย้ายเอกสารจำนวนมากที่มีประสบการณ์การบริการทำลายเอกสารมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมเข้าไปดำเนินการแทนท่านทุกขั้นตอน ไม่ว่าสถานที่คลังเก็บเอกสารที่จะทำลายอยู่ที่ไหน อยู่ชั้นอะไร เพียงแค่แจ้งตำแหน่งให้เรา Papers-Recycle ยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ท่านจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการตัดต้นไม้ได้ 17 ต้น ต่อการทำลายเอกสาร 1,000 กิโลกรัม เพราะการย่อยทำลายเอกสารกับ Papers-Recycle นั้นจะทำลายกระดาษทุกแผ่นด้วยการรีไซเคิล 100% โดยนำเอกสารทั้งหมดเข้าโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษ แล้วนำไปต้มทำลายด้วยอุณหภูมิสูง ทำลายกระดาษจนเปื่อยยุ่ย และผลิตเป็นกระดาษใหม่ต่อไป โดยโรงงานรีไซเคิล SCG Paper กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระดาษทุกแผ่น**จะไม่มีการเผาทำลายเอกสารให้เกิดมลพิษใดๆทั้งสิ้น**
 • เอกสารสำคัญ เอกสารความลับ ของหน่วยงานของท่าน จะเป็นความลับตลอดไป มั่นใจได้ 100% เพราะการทำลายเอกสารกับ Papers-Recycle จะมีการควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าไปรับเอกสาร การขนย้ายด้วยรถบรรทุกที่มีการคลุมผ้าใบปกปิดมิดชิด ไม่มีตกหล่นระหว่างทางแน่นอน นำเข้าโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ที่สามารถย่อยทำลายเอกสารได้จำนวนมากต่อวัน แล้วต้มหลอมทำลายเอกสารให้เปื่อยยุ่ย (ข้อความในเอกสารจะถูกล้างออกจนหมด, De-Inking System) และรีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ต่อไป มีการถ่ายรูป ถ่ายคลิป VDO และออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) ส่งให้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันการทำลายเอกสารเสร็จเรียบร้อย **เอกสารสำคัญ เอกสารความลับ ไม่รั่วไหล มั่นใจได้ เป็นความลับ 100%**

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

เพิ่มพื้นที่และจัดการเอกสารเก่าเก็บให้หน่วยงานคุณ ด้วยบริการทำลายเอกสารของเรา
ติดต่อ Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร

Papers-Recycle บริการทำลายเอกสาร รับทำลายเอกสารฟรี
เอกสารอะไร ? ที่เราให้บริการทำลายเอกสาร รับเอกสารถึงที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ เพื่อการรีไซเคิล มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมความลับ 100% เราคือศูนย์รับย่อยทำลายกระดาษ รับทำลายเอกสาร ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ห้างร้าน องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำลายเอกสารสำคัญ ทำลายเอกสารเก่าเก็บทุกชนิด อาทิ

 • บริการทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารทางการเงิน ทำลายเอกสารทางธนาคาร รับทำลายเอกสารเช็คสั่งจ่าย ทำลายเอกสารสัญญาต่างๆ
 • บริการทำลายเอกสารสำนักงาน ทำลายเอกสารข้อมูลรายงานเชิงกลยุทธ์ ทำลายเอกสารงบประมาณ ย่อยทำลายกระดาษข้อมูลเอกสารการประมูลงาน ทำรายเอกสารรายงานการประชุม ทำลายเอกสารฝ่ายบุคคล ทำลายเอกสารข้อมูลเงินเดือนและรายงานการทำงานของพนักงาน ทำลายเอกสารข้อมูลการฝึกอบรมต่างๆ
 • บริการย่อยทำลายเอกสารฝ่ายขาย ทำลายเอกสารข้อมูลใบปลิวสินค้า ทำลายเอกสารประวัติลูกค้าเก่า ทำลายเอกสารข้อมูลแผนงานและกลยุทธ์การตลาด ทำลายเอกสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำลายเอกสารข้อมูลคู่ค้าคู่เจรจาเก่าเก็บต่างๆ
 • บริการย่อยทำลายเอกสารฝ่ายผลิต ทำลายเอกสารรายงานการผลิต ทำลายเอกสารข้อมูลการซ่อมบำรุง ทำลายเอกสารข้อมูลสินค้า ทำลายเอกสารการจัดส่งสินค้า ทำลายเอกสารการนำเข้าส่งออกทุกชนิด
 • ทำลายเอกสารข้อมูลรายงานการสอบสวนเก่าเก็บ ทำลายเอกสารรายงานอัยการเก่าเก็บ ทำลายเอกสารคำสั่งศาลเก่าเก็บและเอกสารหมดอายุไม่ใช้งานทุกชนิด
 • ทำลายเอกสารประวัติทางการแพทย์ ทำลายเอกสารข้อมูลรายงานการจ่ายยา และเอกสารเก่าเก็บทุกชนิดของโรงพยาบาล
 • ทำลายเอกสารเก่าเก็บของหน่วยงานราชการและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ทำลายเอกสารรายงานการประชุม ทำลายเอกสารหนังสือราชการเก่าเก็บทุกชนิด
 • บริการทำลายเอกสารสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ทำลายเอกสารข้อสอบเก่า ทำลายเอกสารสื่อการเรียนการสอนเก่าเก็บทุกชนิด
 • บริการทำลายเอกสารทุกชนิด รับย่อยทำลายกระดาษทุกชนิด รับทำลายเอกสารเก่าเก็บ ทำลายเอกสารหมดอายุทุกชนิด รับเอกสารถึงที่ บริการทำลายเอกสารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

“สำหรับการทำลายเอกสารทางบัญชี  ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานประกอบการลงบัญชี กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นเวลา 5 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ต้องรอตรวจสอบบัญชี โดยหน่วยงานราชการมีอำนาจให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานประกอบการลงบัญชีต่อไปเกินกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี ดังนั้นการทำลายเอกสารทางบัญชี เมื่อเก็บไว้ครบ 5 ปี สามารถนำมาทำลายเอกสารได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

เอกสารเก่าเก็บทุกชนิด กระดาษทุกแผ่น สามารถนำมาทำลายเอกสารได้
ติดต่อ Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

Papers-Recycle รับย่อยกระดาษ รับเอกสารถึงที่ บริการฟรีทุกขั้นตอน
ที่ไหน? ที่เราเข้าไปให้บริการทำลายเอกสาร

Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร รับย่อยทำลายกระดาษ เพื่อการรีไซเคิล 100%  เรามีรถบรรทุก และทีมงานขนย้ายเอกสารจำนวนมาก ที่พร้อมเข้าไปบริการรับเอกสารถึงที่หน่วยงานของท่าน เพียงแค่ท่านแจ้งจำนวนเอกสารที่ต้องการทำลาย สถานที่จัดเก็บคลังเอกสาร วันและเวลาที่ท่านต้องการ ไม่ว่าเอกสารที่จะทำลายมีจำนวนน้อยหรือจำนวนมากแค่ไหน ทีมงานของ Papers-Recycle จะเตรียมรถและพนักงานเข้าไปรับเอกสาร และดำเนินการขนย้ายเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน

 • บริการทำลายเอกสารทุกชนิด รับเอกสารถึงที่ ฟรีทุกขั้นตอน
 • บริการทำลายเอกสาร รับย่อยทำลายกระดาษทุกชนิด สำหรับนิคมอุตสาหกรรม, โรงงาน และคลังสินค้าทุกแห่ง
 • รับทำลายเอกสารทุกชนิด รับเอกสารถึงที่ สำหรับห้างร้าน บริษัท ศูนย์การค้า ธนาคาร โรงแรม องค์กรต่างๆ และสถานประกอบการทุกแห่ง บริการทำลายเอกสารฟรี
 • รับทำลายเอกสาร บริการรถบรรทุกและพนักงานเข้าไปรับเอกสารถึงที่ สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตำรวจ หน่วยงานทหาร หน่วยงานศาลและอัยการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
 • บริการทำลายเอกสาร รับเอกสารถึงที่สำหรับ โรงพยาบาล วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสถานบันทางการศึกษาทุกแห่ง
 • บริการทำลายเอกสารฟรี รับเอกสารถึงหน่วยงานลูกค้า บริการทำลายเอกสารทั่วประเทศ

 เพียงแค่แจ้งสถานที่เก็บเอกสารและจำนวนเอกสารที่ต้องการทำลายเราพร้อมให้บริการถึงที่ฟรีทุกขั้นตอน

ศูนย์บริการทำลายเอกสาร Papers Recycle

ติดต่อ Papers-Recycle ศูนย์บริการทำลายเอกสาร