ทำไม ? ต้องทำลายเอกสาร

ทำไมต้องมีบริการทำลายเอกสาร
ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้ให้บริการทำลายเอกสารฟรี ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารความลับ ทำลายเอกสารเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์การ ให้บริการทำลายเอกสาร กว่า 10 ปี PAPERS RECYCLE จึงได้รับความไว้วางใจจาก องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน ธนาคาร สถาบันการเงิน นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรร่วมมือระหว่างประเทศ มูลนิธิ และสถานประกอบการต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการย่อยทำลายเอกสารสำคัญ อาทิ ทำลายเอกสารทางบัญชี ย่อยทำลายเอกสารการเงิน ทำลายเอกสารเวชระเบียน ทำลายเอกสารราชการที่หมดอายุ ย่อยทำลายเอกสารข้อสอบเก่า ทำลายกระดาษสื่อการเรียนการสอนเก่า ทำลายสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสารเก่า และย่อยทำลายเอกสารความลับเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด
PAPERS RECYCL มีบริการรถบรรทุกและทีมงานขนย้ายเอกสารจำนวนมาก ส่งเข้าไปรับเอกสารถึงที่หน่วยงานหรือคลังจัดเก็บเอกสารของลูกค้า เรามีโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการย่อยอัดทำลายกระดาษได้จำนวนมากต่อวัน และนำกระดาษที่ผ่านการย่อยอัดทำลายเอกสารทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% ด้วยระบบต้มปั่นจนเปื่อยยุ่ยที่อุณหภูมิสูง (THERMOMECHANICAL AND RECYCLED PULP MIX) ทำความสะอาดละลายหมึกพิมพ์ (DE-INKING) จนได้เยื่อกระดาษที่สะอาด (PAPER PULP) และรีไซเคิลจนเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป ตามระบบมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานรีไซเคิลกระดาษ กลุ่มบริษัท SCG Packaging ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เอกสารทุกกล่อง กระดาษทุกแผ่น จะถูกควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าไปรับเอกสาร การคัดแยกเอกสาร การย่อยอัดทำลายเอกสาร จนกระทั้งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยการดำเนินงาน PAPERS RECYCLE จะมีการถ่ายรูป ถ่ายคลิป VDO และมีหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) ส่งให้เป็นหลักฐาน เพื่อรับประกันและมั่นใจได้ว่า เอกสารสำคัญของท่านจะไม่รั่วไหล ไม่นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น และเป็นความลับตลอดไป
ศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE รับย่อยทำลายกระดาษ รับทำลายเอกสารทุกชนิด เพื่อการรีไซเคิล 100%
บริการรับเอกสารถึงที่ บริการทำลายเอกสารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
AGCทำลายเอกสาร2021 (18)
PAPERS RECYCLE บริการทำลายเอกสาร รับย่อยทำลายกระดาษทุกชนิด
ทำไม? ต้องนำเอกสารเก่าเก็บหมดอายุ มาย่อยทำลายเอกสารด้วยการรีไซเคิล 100%
เนื่องจากการดำเนินงานของแต่ละองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการใช้กระดาษและเอกสารจำนวนมากในการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ซึ่งเอกสารสำคัญจำนวนมากเหล่านั้น จะถูกเก็บสะสมไว้เป็นระยะเวลานานและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนยากต่อการบริหารจัดการ และไม่รู้ว่าจะทำลายเอกสารนั้นอย่างไร และมีบริการทำลายเอกสารจำนวนมากเหล่านั้นได้ที่ไหน
 • การทำลายเอกสารกับ PAPERS RECYCLE เพื่อการ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย (กิจกรรม 5ส.) ในหน่วยงานของท่าน เป็นการเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารให้มากขึ้น และบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารสำหรับรองรับเอกสารชุดใหม่ๆที่ต้องนำมาเก็บเพิ่ม เพื่อรอการตรวจสอบก่อนนำไปทำลายต่อไปในอนาคต ตามระบบตรวจการสอบภายในของแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 14 และตามประมวลรัษฎากร (กรมสรรพากร) มาตรา 87/3
 • การย่อยทำลายกระดาษกับ PAPERS RECYCLE เพื่อเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว ลดการสูญเสียเวลาทำงานของพนักงานในหน่วยงานของท่าน เนื่องจากเรามีบริการรถบรรทุกและทีมงานขนย้ายเอกสารจำนวนมาก ที่มีประสบการณ์การบริการทำลายเอกสารมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมและยินดีเข้าไปดำเนินการแทนท่านทุกขั้นตอน โดยเป็นการบริการทำลายเอกสารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ท่านจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการตัดต้นไม้ได้ 17 ต้น ต่อการทำลายเอกสาร 1,000 กิโลกรัม เพราะการย่อยทำลายเอกสารกับ PAPERS RECYCLE นั้นจะทำลายเอกสารทุกกล่อง ทำลายกระดาษทุกแผ่น ด้วยเครื่องจักรย่อยอัดทำลายกระดาษ ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แล้วนำเข้ากระบวนการรีไซเคิล 100% โดยโรงงานรีไซเคิลของกลุ่มบริษัท SCG Packaging ตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษทุกแผ่น จะไม่มีการเผาทำลายให้เกิดมลพิษใดๆทั้งสิ้น
 • เอกสารสำคัญ เอกสารความลับ เอกสารเก่าเก็บหมดอายุ ของหน่วยงานของท่าน จะเป็นความลับตลอดไป มั่นใจได้ 100% เพราะการทำลายเอกสารกับ PAPERS RECYCLE นั้นจะมีการควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเข้าไปรับเอกสาร การขนย้ายเอกสารด้วยรถบรรทุกที่มีการคลุมผ้าใบปกปิดมิดชิด การคัดแยกเอกสาร การนำเข้าโรงงานย่อยอัดทำลายกระดาษขนาดใหญ่ที่สามารถย่อยทำลายเอกสารได้จำนวนมากต่อวัน จนกระทั้งต้มหลอมทำลายเอกสารให้เปื่อยยุ่ย แล้วนำเยื่อกระดาษไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ต่อไป
 • หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินงาน จะมีหลักฐานกเป็น รูปถ่าย และคลิป VDO การดำเนินงาน พร้อมกับมีจดหมายและออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) ส่งให้เป็นหลักฐาน
AGCทำลายเอกสาร2021-(56)
“เพิ่มพื้นที่และจัดการเอกสารเก่าเก็บ…ให้หน่วยงานคุณ ด้วยบริการทำลายเอกสาร…ของเรา”
ติดต่อ PAPERS RECYCLE ศูนย์บริการทำลายเอกสาร
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)
AGCทำลายเอกสาร2021-(57)
PAPERS RECYCLE บริการทำลายเอกสาร รับทำลายเอกสารฟรี
เอกสารอะไร ? ที่เราให้บริการรับเอกสารถึงที่ ทำลายเอกสารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
PAPERS RECYCLE โดยบริษัท เอเชีย กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ เพื่อการรีไซเคิล 100% มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราคือผู้ให้บริการทำลายเอกสารฟรี ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายเอกสารความลับ ทำลายเอกสารเก่าเก็บหมดอายุทุกชนิด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานศาลตุลาการ สายการบิน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ สถาบันการเงิน ธนาคาร มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั่วประเทศ ให้เป็นผู้ดำเนินการย่อยทำลายเอกสารสำคัญ อาทิ
 • บริการทำลายเอกสารทางบัญชี ย่อยทำลายเอกสารประกอบการลงบัญชี ทำลายเอกสารใบกำกับภาษี ทำลายเอกสารใบเสร็จรับเงิน ทำลายเอกสารทางการเงิน ทำลายเอกสารทางธนาคาร รับทำลายเอกสารเช็คสั่งจ่าย ทำลายเอกสารสัญญาต่างๆ
 • บริการทำลายเอกสารสำนักงาน ทำลายเอกสารข้อมูลรายงานเชิงกลยุทธ์ ทำลายเอกสารงบประมาณ ย่อยทำลายกระดาษข้อมูลเอกสารการประมูลงาน ทำรายเอกสารรายงานการประชุม ทำลายเอกสารฝ่ายบุคคล ทำลายเอกสารข้อมูลเงินเดือนและรายงานการทำงานของพนักงาน ทำลายเอกสารข้อมูลการฝึกอบรมต่างๆ
 • บริการย่อยทำลายเอกสารฝ่ายขาย ทำลายเอกสารข้อมูลใบปลิวสินค้า ทำลายเอกสารประวัติลูกค้าเก่า ทำลายเอกสารข้อมูลแผนงานและกลยุทธ์การตลาด ทำลายเอกสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำลายเอกสารข้อมูลคู่ค้าคู่เจรจาเก่าเก็บต่างๆ ทำลายเอกสารใบเสนอราคา
 • บริการย่อยทำลายเอกสารโรงงานอุตสาหกรรม ทำลายเอกสารรายงานการผลิต ทำลายเอกสารข้อมูลการซ่อมบำรุง ทำลายเอกสารข้อมูลสินค้า ย่อยทำลายกระดาษฉลากสินค้า ทำลายเอกสารการจัดส่งสินค้า ทำลายเอกสารการนำเข้าส่งออกทุกชนิด
 • ทำลายเอกสารข้อมูลรายงานการสอบสวนเก่าเก็บ ทำลายเอกสารรายงานอัยการเก่าเก็บ ทำลายเอกสารคำสั่งศาลเก่าเก็บและเอกสารราชการหมดอายุไม่ใช้งานทุกชนิด
 • ทำลายเอกสารเวชระเบียน ทำลายเอกสารประวัติทางการแพทย์ ทำลายเอกสารข้อมูลรายงานการจ่ายยา และเอกสารเก่าเก็บทุกชนิดของโรงพยาบาล
 • ทำลายเอกสารเก่าเก็บของหน่วยงานราชการ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ทำลายเอกสารรายงานการประชุม ทำลายเอกสารหนังสือราชการเก่าเก็บทุกชนิด
 • บริการทำลายเอกสารสื่อการเรียนการสอน ทำลายกระดาษคำถาม ทำลายกระดาษคำตอบ ทำลายเอกสารข้อสอบเก่าเก็บทุกชนิด
 • ทำลายนิตยสารเก่า ทำลายวารสารเก่า รับทำลายกระดาษหนังสือเก่า ทุกชนิด
 • บริการทำลายเอกสารทุกชนิด รับย่อยทำลายกระดาษทุกชนิด รับทำลายเอกสารเก่าเก็บ ทำลายเอกสารหมดอายุทุกชนิด รับเอกสารถึงที่ บริการทำลายเอกสารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 14 ได้บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปีได้
ส่วนการเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงานแล้วแต่กรณี และในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกำหนดให้เก็บและรักษาไว้เกิน 5 ปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี
“ดังนั้น เอกสารทางบัญชี ที่ผู้ประกอบการเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี งบการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถทำลายเอกสารทางบัญชีนั้นได้”
“เอกสารเก่าเก็บหมดอายุ กระดาษทุกชนิด สามารถนำมาทำลายเอกสารได้”
ติดต่อ PAPERS RECYCLE ศูนย์บริการทำลายเอกสารความลับ
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)
AGCทำลายเอกสาร2021-(58)
PAPERS RECYCLE รับย่อยกระดาษ รับเอกสารถึงที่ บริการฟรีทุกขั้นตอน
ที่ไหน? ที่เราเข้าไปให้บริการทำลายเอกสาร
PAPERS RECYCLE ศูนย์บริการทำลายเอกสารฟรี รับย่อยทำลายกระดาษ เพื่อการรีไซเคิล 100% เรามีรถบรรทุกและทีมงานขนย้ายเอกสารจำนวนมาก ที่พร้อมเข้าไปบริการรับเอกสารถึงที่หน่วยงานของท่าน เพียงแค่แจ้งรายละเอียดหน่วยงานของท่าน จำนวนเอกสารที่ต้องการทำลาย แผนที่ตั้งสถานที่จัดเก็บเอกสาร วันและเวลานัดหมาย จากนั้นทีมงานของ PAPERS RECYCLE จะเข้าดำเนินการขนย้ายเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
 • บริการรับเอกสารถึงที่ บริการทำลายเอกสารฟรีทั่วประเทศ
 • บริการทำลายเอกสาร รับย่อยทำลายกระดาษทุกชนิด สำหรับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ, โรงงาน และคลังสินค้าทุกแห่ง
 • รับทำลายเอกสารทุกชนิด บริการรับเอกสารถึงที่ สำหรับห้างร้าน บริษัทเอกชน ศูนย์การค้า ธนาคาร โรงแรม สายการบิน และสถานประกอบการทุกแห่ง บริการทำลายเอกสารฟรี
 • รับทำลายเอกสาร บริการรถบรรทุกและพนักงานเข้าไปรับเอกสารถึงที่ สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตำรวจ หน่วยงานทหาร หน่วยงานศาลและอัยการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
 • บริการทำลายเอกสาร รับเอกสารถึงที่สำหรับ โรงพยาบาล วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสถานบันทางการศึกษาทุกแห่ง
“เพียงแค่แจ้งสถานที่เก็บเอกสารและจำนวนเอกสารที่ต้องการทำลาย…เราพร้อมให้บริการถึงที่…ฟรีทุกขั้นตอน”
AGCทำลายเอกสาร2021-(59)
ติดต่อศูนย์บริการทำลายเอกสาร PAPERS RECYCLE
AGCทำลายเอกสาร2021 (23)